Politica de confidențialitate

Pagina principală » Politica de confidențialitate

GDPR

 

Informații generale despre utilizarea datelor cu caracter personal

Datele personale introduse de utilizatorii site-ului sunt folosite în mod strict doar pentru scopul pentru care au fost furnizate, datele de contact furnizate sunt utilizate pentru a răspunde solicitărilor dvs.

Conform Regulamentului UE nr 679/2016,privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 Mai 2018, este necesar să fie înțelese obligațiile și drepturile fiecăruia dintre părți, fie controlor, operator, angajat, fie utilizator, beneficiar.

Datele personale reprezintă orice informație prin care se poate identifica direct sau indirect o persoană, prin referire la diverși factori precum aspecte alte identității sale fizice, economice, psihologice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale reprezintă ansamblul de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal precum: colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, blocarea, ștergerea sau distrugerea lor.

Consimțământul reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Ce date personale sunt prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt datele pe care ni le furnizați dumneavoastră sau în urma prestării serviciilor medicale către dumneavoastră.

Acestea sunt:

 • Date medicale cu caracter personal sensibil – simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; analize şi alte servicii pe care le accesaţi la RM; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie.
 • Detalii  personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video camere de supraveghere (acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii)
 • Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.
 • Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar
 • Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie
 • Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private).
 • Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.
 • Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.
 • Date de localizare, cum ar fi: locul sau zona în care vă aflaţi sau v-aţi aflat într-un anumit interval de timp (dacă utilizaţi aplicaţiile noastre cu opţiuni de localizare şi aveţi activate aceste opţiuni).

 

Modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal

NEGOVAN E. EMIL-SENIN – MEDIC în calitate de proprietar/administrator, asigură utilizatorii site-ului www.topestet.ro că datele cu caracter personal furnizate la accesarea sau completarea formularelor de pe acest site, vor fi păstrate în condiții de siguranță, fiind utilizate metode și tehnici de securitate, precum și politici interne aplicabile angajaților, pentru protecția datelor personale colectate, iar acestea nu vor fi transmise/dezvăluite unor terți decât în condițiile legii.

Toate datele sunt colectate prin canal securizat cu certificat SSL, astfel expunerea este limitată și alții nu au acces la datele transmise. Acestea sunt stocate electronic pe email, cât și listate pe documentele întocmite, având acces la acestea doar persoanele autorizate ce prelucrează aceste documente, administrator, procesatorii de plăți online în baza unor contracte încheiate ce garantează confidențialitatea datelor.

Utilizăm servicii de găzduire pe baza unui contract prin care furnizorul garantează confidențialitatea datelor stocate. Datele vor fi stocate și prelucrate doar pe teritoriul UE, nu vor fi revândute sau oferite terțelor persoane.

Au fost implementate reguli și reglementări privind accesul pentru utilizarea sistemului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Datele vor fi ținute în secret și accesul va fi limitat la angajații noștri sau parteneri în baza unui contract de confidențialitate și strict pentru a executa contractul nostru.

Perioada de stocare a datelor personale este determinată în funcție de minim perioada cerută de lege referitor la păstrarea acestor tipuri de documente sau vor fi șterse la cererea clientului.

Scopul prelucrării datelor

 • Prestarea de servicii medicale, înregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea cu dvs referitor la serviciile prestate, programări, identificarea dvs și a serviciilor prestate către dvs, informarea cu privire la rezultate medicale, facturare.
 • Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace – email, telefon mobil sau fix, SMS, poștă sau în persoană cu privire la serviciile medicale disponibile, costurile acestora, noutăți sau alte informații care v-ar putea interesa.
 • Îndeplinirea obligațiilor legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate și alte obligații pe care legislația le impune.
 • Gestiunea financiară referitoare la eliberarea bonurilor, facturilor, chitanțelor către dvs, primirea plăților inclusiv înregistrarea plăților efectuate de o terță persoană în numele dvs, restituirea unei sume de bani către dvs, recuperare creanțe
 • Soluționarea disputelor prin formularea de cereri înaintea autorităților competente.
 • Îmbunătățirea serviciilor oferite

Transfer date

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate sub nicio formă unei alte companii, organizații sau persoane din state terțe fără acordul dvs în prealabil în scris.

Datele vor putea fi transferate către alte organizații în vederea efectuării unor analize de specialitate la solicitarea expresă a pacientului.

 

Timp de stocare date 

În cazul documentelor medicale, conform legislației, datele vor fi stocate pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 100 ani.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate sunt:

 • Dreptul de a fi informat de către operator că datele sale au fost colectate la momentul colectării și ce se va întâmpla cu acestea, în ce scop sunt prelucrate, cui le-ar putea dezvălui, care sunt consecințele refuzului de a furniza date.
 • Dreptul de acces la date în mod gratuit, la cerere, o singură dată într-un an pentru a primi confirmarea din partea operatorului că datele sunt sau nu prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în cazul în care prelucrează date cu caracter personal ce privesc solicitantul, să îi comunice acestuia într-o formă inteligibilă
  • informații referitoare la scopul prelucrării, datele avute în vedere și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
  • informații cu privire la originea datelor și principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
  • informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție și condițiile în care pot fi exercitate;
  • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.
 • Toate informațiile de la punctul anterior pot fi solicitate de către persoana vizată printr-o cerere în scris, datată și semnată, specificând adresa la care dorește să primească informațiile, fie poșta electronică, fie printr-un serviciu de corespondență prin care să se asigure că predarea i se va face numai personal.
 • Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea opțiunilor solicitantului.
 • Dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, anonimizarea sau ștergerea datelor care nu sunt conforme, mai exact sunt incomplete sau inexacte.
 • Dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează, să fie prelucrate în scop de marketing, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop.
 • Dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea deciziilor care produc efecte juridice în privința sa, adoptată pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, destinată să evalueze aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul, etc.
 • Dreptul de a transfera datele personale de la un furnizor de servicii la altul.
 • Dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul încălcării de către operator a drepturilor lor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă.

Dacă nu doriți nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs cu caracter personal, însă nu va fi posibil să beneficiați de serviciile medicale prezentate pe acest site.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la A.N.S.P.D.C.P (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) din B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax +40.318.059.602, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro

Drepturile Utilizatorilor în cadrul reglementării GDPR:

Recomandăm utilizatorilor să se informeze asupra dreptului de acces la datele care se colectează, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, articolele 12-13 din reglementarea GDPR, accesibil aici: http://www.privacy-regulation.eu/ro/

 

Vă rugăm să accesați și să citiți și pagina de Termeni și condiții a acestui site!